Диференціальний термічний аналіз (ДТА) - метод дослідження, що полягає в нагріванні або охолодженні зразка з певною швидкістю і запису часової залежності різниці температур між досліджуваним зразком і зразком порівняння (еталоном), що не зазнає ніяких змін у розглянутому температурному інтервалі.

ДТА аналізатор Датчики ДТА аналізатора

Технічні характеристики

Параметр Значення
Маса зразка до 1 г
Тарована маса 1 г
Діапазон зважування 250 мг або 1 г
Роздільна здатність по масі 0,5 мкг
Роздільна здатність по температурі 0,05 °С
Роздільна здатність ДТА 0,01 °С
Атмосфера повітря
Дизайн вертикальний
Температурні діапазони від 20 ° С до 1100 ° С; від кімн. до 1200 ° С
Швидкість нагрівання від 0,1 °С/хв до 100 °С/хв

Деякі характерні завдання, які вирішуються при використанні методу ДТА

Термічний аналіз фармацевтичних матеріалів

ДСК і ТГА часто використовують для аналізу фармацевтичних матеріалів. ДСК дозволяє досліджувати зміни, що відбуваються при поліморфних перетвореннях при різних швидкостях нагрівання. Таким чином, може бути визначена швидкість нагріву, необхідна для забезпечення поліморфоной чистоти продукту (іноді треба забезпечити швидкість до 750 °C/хв). ТГА часто використовується для вимірювання залишку розчинника і вологості, але також може бути застосований для визначення розчинності фармацевтичних матеріалів в розчинниках.

Термічний аналіз полімерів

Термопластичні полімери застосовуються в пакувальних матеріалах і господарських товарах, і для дослідження таких матеріалів, а саме впливу використовуваних в них добавок (включаючи стабілізатори і колірні добавки) та оптимізації процесу пресування або видавлювання використовується метод ДСК. Наприклад - ДСК часу індукції окислення дозволяє визначити кількість стабілізатора окислення, присутнього в термопласти (зазвичай поліолефін). Аналіз часто проводиться синхронно з ТГА, який допомагає розділити вплив наповнювачів, полімерної смоли та інших добавок. ТГА може також дати інформацію про температурної стійкості полімеру і оцінити ефективність добавок (наприклад, вогнезахисних).

Термічний аналіз композиційних матеріалів

Композиційні матеріали, такі як вуглецеві волокна або скляні епоксидні композити часто досліджуються методом ДМА, що дозволяє виміряти жорсткість матеріалів, визначити модуль деформації і демпфірування (абсорбцію енергії). Космічні компанії часто використовують ці аналізатори при повсякденному контролі якості, щоб гарантувати, що вироблені вироби задовольняють заданим технічним умовам. У виготовлювачів гоночного автомобіля Формули 1 також є подібні потреби. ДСК використовується для визначення властивостей затвердіння смол, використовуваних в композиційних матеріалах, і може також підтвердити, чи може смола затвердіти і скільки теплоти виділиться в процесі затвердіння. Застосування аналізу, що прогнозує кінетику може допомогти налаштувати виробничі процеси. Іншим прикладом може служити застосування ТГА для вимірювання вмісту волокон в композитах шляхом нагрівання проби до відходу з неї смоли і визначення втрати маси.

Цей метод аналізу полягає у спостереженні маси досліджуваної навішування речовини при зміні її температури. Результатом аналізу є ТГ-криві - залежності маси навішування (або зміни маси навішування) від температури або часу. Для інтерпретації результатів ТГ-аналізу необхідна обробка ТГ-кривих. Зокрема, похідна від ТГ-сигналу (швидкість зміни маси), яка надається кривою ДТГ, дозволяє встановити момент часу або температуру, при якій зміна ваги відбувається найбільш швидко.

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення дозволяє будувати графіки ДТА (диференційного термічного аналізу) та зміни ваги зразка на основі вхідних текстових даних з відповідних датчиків обладнання, поводити математичну обробку - згладжування кривої ДТА, визначати кінцеву масу зразка та точки температури перетворень. Графіки можуть бути роздруковані або збережені у вигляді файлів зображень.

InterDTA v. 1.0 - програмне забезпечення для обробки та аналізу даних отриманих з апаратури дериватографічного аналізу:

Завантажити довідку користувача InterDTA v.1.0