НАНОЧАСТИНКИ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ

Нанотехнології дають можливість управляти фізичними, хімічними і біологічними процесами на атомарному і молекулярному рівнях. Саме це дозволяє створювати принципово нові матеріали, прилади, медичні препарати, розробляти нові технологічні процеси. У числі наноматеріалів, які виробляються в даний час, увагу привертають в першу чергу препарати з наночастинками срібла, міді, заліза, титану, які знаходять застосування в медицині, косметиці, електроніці, машинобудуванні, лако-фарбової промисловості та ін.

Відомо, наприклад, що на срібло, на відміну від будь-яких інших антисептичних препаратів, не розвивається бактеріальна стійкість. Наносрібла стимулює імунну систему, стабілізує обмін речовин у живому організмі і знезаражує близько 100 видів небезпечних бактерій, вірусів і грибів.

Залізо в живих організмах сприяє транспорту кисню в тканинах і виводу з них вуглекислоти. При нестачі цього металу в організмі виникає залізодефіцитна анемія. Найбільш вивченими і вживаними в медицині є наночастинки оксиду заліза - магнетиту (Fe3O4). Наночастки оксиду заліза знаходять застосування для синтезу магнітних лікарських препаратів, контрастних агентів для магнітно-резонансної томографії, для отримання феромагнітних рідин, в якості компонента магнітних носіїв, а також в якості активного компонента каталізаторів. В останні роки наночастинки оксиду заліза широко досліджуються і застосовуються для лікування пацієнтів із злоякісними пухлинами.

Суперпарамагнітні наночастинки різних розмірів системи Fe-O знаходять застосування в онкології в процесах гіпертермії і для транспорту лікарських препаратів до пухлини. Компанія Ocean NanoTech (США) вже виробляє і продає наночастинки оксиду заліза сухі і в розчинах в розмірах 5, 10, 15, 20, 25, 30 нм, вартість 1 г яких становить від $ 2.000 до $ 70.000!

Ми виробляємо дослідні партії сухих нанопорошків оксидів металів в консерванті (розчинної матриці) та чистих під замовлення з технічним аналізом розмірності і фазового складу (ціна договірна)